Katip Çelebi Biyografisi

Doğum tarihi: ??.Şubat.1609

Ölüm tarihi
Katip Çelebi kaç yaşında öldü: 48
Kilo & Boy:
Burcu: Kova
Meslek: Yazar
Katip Çelebi doğum yeri: İstanbul
Ölüm yeri: İstanbul

Katip Çelebi Kimdir?

Önde gelen 17. yüzyıl Osmanlı alimlerinden biri olan Kâtip Çelebi, zamanının bilim camiasında özgür ve pozitif düşüncelerin sembolüydü. Alanları olan tarih, coğrafya ve kitapçılıkta önemli çalışmalara imza attı ve bu eserlerin değeri ve önemi hem Osmanlı İmparatorluğu’nda hem de Avrupa’da büyük takdir topladı.

Kâtip Çelebi’nin gerçek adı Mustafa’dır. Babası Abdullah, Enderun adı verilen eğitim kurumunda yetişmiş ve silahdarlık görevi yaparak emekli olmuştur. Mustafa, 14 yaşına kadar özel eğitim almıştır. Farklı bir isim alarak Kâtip Çelebi ismiyle bilinmiştir. 14 yaşında, 1623 yılında, Anadolu muhasebe dairesinde kâtip olarak göreve başlamıştır. 1624’te Abaza Paşa’nın isyanını bastırmak için Erzurum’a giden ordu ile birlikte, babasinın yanında Tercan’a gitmiş, 1626’da ise Bağdat seferine katılmıştır. Ayrıca Süvari Mukabelesi Kalemi’nde görev yapmıştır.

Kâtip Çelebi’nin çalışkan, iyi huylu, vakarlı, az konuşan ve çok yazan bir kişilik sergilediği bilinir. Arapça ve Farsça’nın yanı sıra Latince de biliyordu. Batı bilimlerine büyük ilgi gösteren ve bunları Doğu bilimleriyle karşılaştırarak sentezleyen ilk Türk bilim adamlarından biri olduğu kabul edilir.

Erzurum kuşatmasına katıldıktan sonra İstanbul’a dönen Kâtip Çelebi, 1630 Bağdat kuşatması sırasında ordunun defterini tutmuştur. 1633-1635 Halep seferi sırasında hacca gitmiştir. Ardından bir kış Diyârbakır’da kalıp oradaki alimlerle görüşmüş ve 1635’te Sultan Dördüncü Murâd Han ile Revan Seferine katılmıştır. Askeri görevlerinin sona ermesinin ardından Kâtip Çelebi, ilme olan ilgisini tamamen bu alana yönlendirmiştir.

Elinde geniş bir kitap koleksiyonu bulunan Kâtip Çelebi, tarihten tıpa, coğrafyadan astronomiye kadar birçok alana ilgi duymuştur. Hayatı boyunca 23 kitap yazmıştır ve bu eserlerin en önemlileri tarih, coğrafya ve kitapçılık gibi alanlarda yer alır.

Kâtip Çelebi, 1657 yılında, 48 yaşında ölmüştür. Mezarı İstanbul’un Vefa semtinden Unkapanı’na giden cadde üzerindedir. Kendisine ait bilinen tüm eserlerin listesi ise şu şekildedir:

Tarih:
1. Arapça Fezleke (Fezleket aqvâl’l-ahyâr fi ilmi’t-târîh ve’l-ahbâr)
2. Türkçe Fezleke
3. Tuhfet’ül-kibâr fi esfâri’l-bihâr
4. Takvîmü’t-tevârih
5. Tarîh-i Frengi tercümesi
6. Tarîh-i Kostantaniyye ve Keyasire (Revnaku’s-saltana)
7. Düstûrü’l-amel fi ıslâhı’l-halel
8. İrşadü’l-Hıyâfâ ilâ Tarihi’l-yunun ve’r-Rûm ve’n-Nasârâ

Coğrafya:
1. Cihannüma
2. Levâmiu’n-nur fi zulmeti Atlas Minur
3. Müntehab-ı Bahriye (Kitab-ı Bahriye)

Bibliyografya:
1. Keşfü’z-zunûn anil-esâmi ve’l-fünun
2. Süllemü’l-vusûl ilâ tabakati’l-fûhûl
3. Câmi-ul-Mütûn min Cüll-il-Fünûn

Din:
1. Mîzânü’l-Hakk fi ihtiyâri’l-ahakk
2. İlhâmü’l-Mukaddes Min Feyzi’l-Akdes

Sosyal Kültürel ve Halk Bilimi:
1. Tuhfetü’l-ahyâr fi’l-hikem ve’l-eş’âr
2. Dürer-i münteşire ve gurer-i münteşire
3. Recmü’r-râcim bi’s-sîn ve’l-Cim
4. Beyzâvi Tefsirinin şerhi
5. Muhammediyye şerhi
6. Kanunnâme
7. Tütün Risalesi

Katip Çelebi haberleri

Katip Çelebi, Katip Çelebi biyografisi, Katip Çelebi hayatı, Katip Çelebi özgeçmişi, Katip Çelebi hakkında, Katip Çelebi doğum yeri
Katip Çelebi fotoğraf, Katip Çelebi video, Katip Çelebi resim, Katip Çelebi kimdir?, Katip Çelebi kaç yaşında?, Katip Çelebi nereli,
Katip Çelebi memleketi

Haber bulunamadı

Giriş Yap

En Güncel Magazin Haberleri Sitesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!